Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Sikkerhet og samfunnsberedskap

Color Line bestreber seg til enhver tid å forebygge situasjoner som kan medføre skade på liv, helse og miljø.

Color Marine

Color Line Marine AS (CLM) er Color Lines maritime driftsselskap (ISM kode selskap) med ansvar for at den maritime driften gjennomføres i henhold til gjeldende lovverk og krav, og for at sikkerheten om bord og på terminalene ivaretas. I dette ligger også å forebygge situasjoner som kan medføre skade på liv, helse og miljø. Skipene og CLM beredskapsgruppe på land øver regelmessig i henhold til lovkrav. Stadig forbedres rapportering og årsaksbehandling av hendelser, slik at selskapet oppnår bedre innsikt over faremomenter ved driften og selskapet kan iverksette forebyggende tiltak for å unngå uønskede hendelser. Det oppnås resultater fra dette arbeidet i form av redusert antall alvorlige avvik, der eksempelvis antall observasjoner ved Havnestatskontroller er stabilt lave. Selskapet mottar videre positive tilbakemeldinger både fra interne og eksterne revisjoner, eksempelvis revisjoner fra klasseselskap og sjøfartsmyndigheter.

I 2019 ble det gjennomført 16 PSC (Port State Controls) inspeksjoner av utenlandske myndigheter på våre skip.

Sikkerhet og samfunnsberedskap

Gode systemer og rutiner for håndtering og sikkerhet er viktig for samfunnet. Det oppnås blant annet gjennom realistiske øvelser i ønskede omgivelser. Color Line bidrar ved å tilby skip som øvingsarena når forsvaret, politiet, Hovedredningssentralen, kommunene og andre etater øver på håndtering av kritiske situasjoner. Øvelsene gir god og nødvendig trening på situasjonshåndtering og samhandling for de som deltar.

«Color Line tar samfunnsoppdraget på det største alvor. Rederiet er en sentral og viktig samarbeidspartner for offentlige myndigheter i arbeidet med å utvikle sikkerheten til sjøs.»

Jan Helge Kaiser, Fylkesberedskapssjef i Vestfold

Fremmer sjøsikkerhet

Color Line er representert i norske og internasjonale forskningsprosjekter og organ som arbeider for å fremme sjøsikkerhet og miljø i maritime sammenhenger, samt at selskapet arbeider for at nye krav og regler innenfor slike områder i størst mulig grad blir håndtert likt i selskapets seilingsområder og markeder i Europa.

ID-kontroll

Rederiet gjennomfører ved hjelp av egne ansatte eller innleide vektere 100 prosent ID-kontroll av alle påstigende passasjerer fra havner i utlandet. Dette ble igangsatt ut fra krav fra det norske Justis- og beredskapsdepartement for å begrense uautorisert og uønsket adgang til riket via utenriksferger som et midlertidig tiltak fra november 2015. Tiltaket ble etterhvert utvidet og pågår fortsatt. Arbeidet gjennomføres i samarbeid med norsk politi.

Opplæring og proaktivt arbeid

Color Line gjennomfører årlig kurs for alle ansatte. For sjøansatte relaterer dette seg til sjøsikkerhet, for å oppfylle kravene til opplæring i den reviderte STCW 2010 (Manila) konvensjon, som trådte i kraft 1. januar 2017.

I tillegg gjennomfører selskapet selvpålagte kurs som går ut over lovens krav for ansatte i alle stillinger.

I 2019 brukte selskapet eksterne profesjonelle ressurser til å gjennomgå brannberedskapen ombord og ytterligere øke mannskapenes kompetanse innen dette.

De siste 2 årene har selskapet også benyttet eksterne profesjonelle ressurser til å ytterligere styrke og samkjører beredskapen på landlokasjonene og samarbeidet med relevante nasjonale og internasjonale beredskapsressurser i de områdene vi seiler i.