Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.
Laster video…

Color Lines bærekraftsstrategi

Sjøveien er miljøveien

Color Lines visjon er å bli Europas beste rederi innenfor bærekraftig cruise og transport. En stadig viktigere del av rederiets formål er å tilby store opplevelser med små avtrykk og styrke sjøveien som miljøveien. Dette forplikter oss ikke bare til å være en pådriver for å sikre at maritim sektor minimerer sin klimapåvirkning og bidrar til oppfyllelse av 1,5-gradersmålet, men også at vi arbeider aktivt og målrettet innenfor hele bærekraftsagendaen.

Color Line sin innvirkning på samfunnet, klimaet og miljøet er både positiv og negativ. Å være åpen om begge dimensjoner, samtidig som vi jobber målrettet mot å forbedre vårt klima- og miljøavtrykk, er et viktig fundament i vår tilnærming til bærekraft. Våre prioriteringer og målsettinger innenfor bærekraft er derfor fundert på en vesentlighetstilnærming hvor både risikoer og muligheter er hensyntatt.

Overordet sett, må Color Lines bærekraftsarbeid inngå i den forretningsmessige driften og kommersielle styringen, da lønnsomhet og verdiskapning er en forutsetning for å kunne realisere våre mål innenfor bærekraft.

Våre syv fokusområder tilpasset våre operasjonelle og kommersielle aktiviteter, som igjen er knyttet til de utvalgte bærekraftsmålene til FN:

 1. Mot klimanøytral drift
  Vi skal fremme fornybare energiløsninger og klimaeffektiv drift
 2. Blått hav, grønne løsninger
  Vi skal sikre bærekraftig bruk av havet og miljøet
 3. Store opplevelser, små avtrykk
  Vi skal være en katalysator for et mer bærekraftig reiseliv
 4. Ansatte er vår viktigste ressurs
  Vi skal tilby våre medarbeidere en attraktiv, utviklende og inkluderende arbeidsplass
 5. Ansvarlig innkjøp, forbruk og avfallshåndtering
  Vi skal bidra med ansvarlig innkjøp og til bærekraftig forbruk og sirkulærøkonomi
 6. Fra vei til sjø
  Vi skal tilby sikker og pålitelig passasjertransport og overføre mer gods fra vei til sjø
 7. Sterkere sammen
  Vi skal være en pådriver for samarbeid og fellesskap