Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Reisebetingelser

For transport av passasjerer og reisegods, herunder passasjerenes kjøretøy, gjelder regler i Lov om sjøfarten (sjøloven),  jfr. Lov av 24. juni 1994 nr. 39 med senere endringer,  samt Color Lines reisebetingelser. Vilkårene regulerer forholdet mellom transportør og passasjer. Skriftlig utgave kan fås ved henvendelse om bord eller på terminalene.

For Color Lines pakketurer gjelder Lov om pakkereiser av 01. juli 2018, samt Alminnelige vilkår for pakkereiser mellom Den Norske Reisebransjeforening og Forbrukerombudet. Særtrykk av denne overenskomsten fås ved henvendelse til Color Line som er medlem i Reisegarantifondet.

Forretningsreiser faller utenfor pakkereiseloven, jf. Lov om pakkereiser § 1-2.

 

Kommunikasjon på E-post:

E-postadressen du registrerer bruker vi til å sende deg reisebekreftelse og annen viktig informasjon tilknyttet reisen. Vi vil også sende deg informasjon om andre aktuelle produkter og tilbud fra Color Line.

Dersom du ikke ønsker å motta denne kommunikasjonen kan du klikke på avmeldingslinken nederst i eposten. Mer utdypende informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger kan du lese her.

Bestilling:

Plass bør bestilles på forhånd. Gjestens fulle navn, adresse og telefonnummer samt fødselsdato og nasjonalitet skal oppgis.

For gruppebestillinger (20 personer eller fler) skal fullstendig navneliste med fødselsdato og fødselsår på de reisende være Color Line i hende senest 7 virkedager før avreise.

Ved bestilling av bilplass må opplysninger om merke, registreringsnummer, lengde, samt høyde inkl. evt. takbagasje oppgis. For tilhengere oppgis lengde inkl. drag. Kun biler med sjåfør transporteres. All bagasje må være personlige effekter. Flyttegods, utstillingsmateriale, etc. må manifesteres. Kontakt Color Line Cargo.

Se mer informasjon under punktet tur/retur.

Betaling:

Alle bookinger via internett må betales med kort. Betaling skjer i siste trinn i nettbestillingen, etter at du lagt inn personinformasjon. Dersom det blir beregnet depositum på bestillingen, kan du velge om du vil betale depositumet eller hele reisens beløp med kredittkort.

Det beregnes et depositum på 10% av bookingverdien på Flex-billetter og pakkereiser hvis reisen koster mer enn kr 2000,- og det er mer enn 50 dager til avreise. Ellers må reisen betales i sin helhet med kredittkort.

Når betalingen er registrert får du en betalingsbekreftelse til din e-post adresse. Dette er din e-billett/ticket med endelig oppsummering av din reise.

Dersom du har betalt et depositum får du betalingsinformasjon for restbeløpet i din e-billett/ticket. Dersom du ønsker å betale restbeløpet med et kredittkort må du kontakte oss på telefon 22 94 42 00.

Endring/avbestilling av reise:

Dersom du har behov for å endre/avbestille, kan du kontakte oss her.

Du kan også kontakte kundesenteret vårt på telefon 22944200 .
Ha bookingnummeret ditt klart.

Endring/avbestilling for grupper:
Her finner du informasjon om endring/avbestilling av gruppereiser.

Endringsgebyr for båtreiser (bilpakke, cruise og dagstur):

a) Økonomi:

Reiser mellom Norge og Danmark

- Endring av avreisetidspunkt på reiser mellom Norge og Danmark NOK 600,-
- Endring av navn NOK 200,- per navn. 
 

Reiser mellom Norge og Tyskland:
- Endring av avreisetidspunkt på reiser mellom Norge og Tyskland NOK 950,- 
- Endring av navn NOK 300,- per navn. 

Endres reisen til en dyrere seiling må prisdifferansen betales. Endres reisen til en rimeligere seiling, refunderes ikke prisdifferansen. Endring til annen seiling forutsetter at endringen gjelder alle reisende på samme bestilling. En Økonomi-billett kan ikke endres/oppgraderes til Flex-billett. 

b) Flex: 
Ingen gebyr for endringer frem til avreisetidspunktet. Endres reisen til en dyrere seiling må prisdifferansen betales. Endres reisen til en rimeligere seiling, refunderes prisdifferansen. Endring til annen seiling forutsetter at endringen gjelder alle reisende på samme bestilling.

Avbestillingsgebyr for båtreiser (bilpakke, cruise og dagstur):

a) Økonomi:
- Avbestilling (eller uteblivelse) gir ingen refusjon av billett inkl. lugar/sitteplass.

b) Flex:
- Full refusjon frem til avgang, ingen refusjon etter avgangstidspunkt.

Endrings-/avbestillingsgebyr for pakketurer:

Pakketurer inkl. hotell, kro, leilighet e.l. har endrings-/avbestillingsgebyrer (% av reisens pris). 

a) Hotell og kro:
- Endring/avbestilling mer enn 24 timer før avreise: Ingen gebyr (full refusjon)
- Endring/avbestilling mindre enn 24 timer før avreise: Gebyr på 100% av oppholdets pris
- Avbestilling etter avreisetidspunkt eller ved uteblivelse: Gebyr på 100% gebyr av reisens totalpris (ingen refusjon)

b) Feriesenter og leiligheter:
- Endring/avbestilling mer enn 30 dager før avreise: Ingen gebyr (full refusjon)
- Endring/avbestilling 30-15 dager før avreise: Gebyr på 50% av oppholdets pris
- Endring/avbestilling mindre enn 15 dager før avreise: Gebyr på 100% av oppholdets pris
- Avbestilling etter avreisetidspunkt eller ved uteblivelse: Gebyr på 100% av reisens totalpris (ingen refusjon)

NB! Endring/avbestillingsgebyrene fraviker fra det som er normalt for vanlige pakkereiser. For grupper over 20 personer er det egne avbestillingsregler.

Avbestillingsbeskyttelse ved sykdom:

Det anbefales alle å tegne frivillig avbestillingsbeskyttelse på 170,- (Norge-Danmark, Norge-Sverige) / 220,-  (Norge-Tyskland) per person ved bestilling av reisen.

Avbestillingsbeskyttelsen gir rett til avbestilling dersom det mindre enn 30 dager før avreise inntreffer plutselig og alvorlig sykdom, ulykkesskader eller død hos den reisende selv, i hans husstand eller nærmeste familie (ektefelle, samboer, barn, foreldre, svigerforeldre eller søsken) som hindrer eller gjør det uforsvarlig for den reisende å gjennomføre reisen.

Retten til avbestilling gjelder også når hindring som nevnt rammer en person i den reisendes personlige reisefølge, og det er urimelig å kreve at den reisende skal gjennomføre reisen uten at vedkommende er med. Den reisende må varsle arrangøren eller dennes representant om avbestillingen snarest etter at det er klart at reisen ikke kan gjennomføres. Forholdet skal dokumenteres ved legeattest, sendt oss senest en uke etter avbestilling, utferdiget på særskilt skjema godkjent av Lægeforeningen og Den Norske Reisebransjeforening.

Den reisende har krav på tilbakebetaling av det innbetalte beløp med fradrag av prisen for avbestillingsbeskyttelsen. Dersom den reisende har kjøpt et alternativ der reisens pris er basert på at to eller flere personer bebor samme rom eller leilighet, vil avbestillingsbeskyttelsen omfatte de tillegg som ellers ville påløpe som følge av at den reisende ikke kan gjennomføre reisen. Arrangøren har ved avbestilling etter denne bestemmelse rett til å flytte de resterende personer til en annen og mindre innkvartering av tilsvarende standard som bestilt.

Tur/retur reiser

Ved bestilling av en tur/retur reise må samme personer være registrert på bestillingen på både ut- og hjemreise. 

Ved forskjellige personer / ulikt antall reisende på ut- og hjemreise må det bestilles 2 enveis billetter.

Navn på reisende eller antall reisende kan ikke endres etter at utreisen har funnet sted.

På dagsturer og 2-døgns Cruise forutsettes det at utreisen benyttes for å kunne benytte returreisen. Returreisen blir annullert automatisk og ingen refusjon blir gitt dersom utreisen ikke benyttes.

 

 

Reservasjonsbetingelser:

Color Line forbeholder seg rett til, om nødvendig, å kansellere en hvilken som helst seiling mot refusjon av betalt billettpris, samt rett til å erstatte et hvilket som helst skip beskrevet på Internett med et annet.

Billetter:

Billettprisen gjelder selve sjøreisen og evt. lugarkategori, sitteplass eller overnattingssted som er bestilt. Måltider inngår ikke i prisen hvis ikke det er særskilt angitt. Utstedte billetter kan ikke overdras. Color Line har rett til å foreta forandringer av bestilte plasser.

Alle bekreftelser fra Color Line sendes via e-post.

Ombordstigning:

Gjester med og uten bil skal være klar til billettkontroll senest 30 minutter før avgang på ruten Sandefjord-Strømstad, og senest 1 time før ved reiser mellom Norge og Danmark. På ruten til Tyskland er oppmøtetid til innsjekk senest 1 time før avgang for gjester uten bil og 2 timer før avgang for gjester med bil.

Reisebagasje og last:

Gjester kan gratis ta med seg reisebagasje opp til 50 kg, eller en halv kubikkmeter i volum, utover bagasje som skal oppbevares under reisen i eventuelt kjøretøy. Møbler, kasser, større kofferter m.m. anses som last. For dette betales frakt i følge tariff. Kontakt Color Line Cargo.

Reisepapirer og identitetsopplysninger

gyldig legitimasjon

Alle gjester er ansvarlige for å sette seg inn i gjeldende krav for innreise, oppgi korrekt personinformasjon og være i besittelse av gyldige reisepapirer som må forevises på forlangende.

Color Line er lovpålagt identitetskontroll ved flere av våre destinasjoner. Gjester svarer selv for evt. utgifter dersom innreisetillatelse ikke blir gitt på grunn av feil personinformasjon eller mangelfulle reisepapirer.

Kjøretøyet skal ha nasjonalitetskjennetegn. Føreren bør medbringe internasjonalt forsikringsbevis, det såkalte “grønne kortet”, samt vognkort. Kjøretøyeiere anbefales å ta kontakt med sitt forsikringsselskap før avreisen for å få de siste bestemmelsene som gjelder for kjøretøyet.

Alle gjester må medbringe gyldig legitimasjon. Pass er i mange land eneste gyldige legitimasjon. Pass er eneste gyldig ID-dokument for nordmenn som reiser til, fra eller i Tyskland. Reiser du mellom Norge og Tyskland må du derfor ha med deg pass. Gjelder også barn.

Disse reglene gjelder uavhengig av om du går i land i Kiel eller ikke.

Reisende som ikke er med i Schengen-avtalen må ha med gyldig pass. Reisedokument må medbringes på reisen. Dersom reisen er bestilt med gavekort/verdikort må dette leveres ved innsjekk.

Reiseforsikring:

Den reisende må selv sørge for å være tilstrekkelig forsikret. Dette gjelder f.eks. forsikring ved sykdom, ulykke, reisegods og ansvar, samt avbestillingsbeskyttelse. Etter at EØS-avtalen trådde i kraft kan du ved et midlertidig opphold i et EØS-land ha rett til medisinsk behandling på offentlig sykehus ved øyeblikkelig behov for hjelp. Ta kontakt med ditt trygdekontor for informasjon.

Klagefrist:

Hvis den reisende mener at det foreligger en mangel som gir rett til prisavslag eller erstatning, har han plikt til å gi arrangøren beskjed så snart som mulig om dette. Klage på mangel i forbindelse med overnattingssteder, må så vidt mulig fremsettes straks til reisearrangør eller til dennes representant (f. eks. overnattingssteder). For øvrig må klage være skriftlig fremsatt senest 4 uker etter avsluttet reise.

Sikkerhetskontroll (ISPS):

Av sikkerhetsmessige grunner kan gjester, bagasje og kjøretøy gjennomsøkes før ombordstigning tillates. Dersom dette nektes, kan gjesten avvises uten refusjon av betalt billettpris. Alle gjester må medbringe gyldig legitimasjon (bankkort, førerkort eller pass). Eventuell medisinsk oksygen må opplyses om før reisen. Funn av eventuelle forbudte gjenstander vil bli beslaglagt. Se kystverket.no for hva som er forbudt.

Sikkerhet, orden og oppførsel

Passasjerer plikter å rette seg etter Color Lines bestemmelser som gjelder for reisen og de stedlige myndigheters regler.

Passasjerer skal følge reglene som gjelder for sikkerhet, oppførsel og orden om bord og i land, samt personellets instrukser. 

Passasjerer skal opptre hensynsfullt mot og ikke være til fare eller sjenanse for medpassasjerer, personell, samt Color Lines eller andres eiendom.

Ved brudd på disse pliktene, eller ved begrunnet mistanke om ulovlig aktivitet, kan Color Line nekte passasjerer å benytte hele eller deler av Color Lines tilbud, sette passasjerer i land eller nekte ombordstigning. I slike tilfeller refunderes ikke betalt reise eller andre kostnader og tap som måtte påløpe for passasjeren.

Passasjerer som skader Color Lines eiendom eller påfører Color Line ansvar overfor medpassasjerer, personell, offentlige myndigheter eller andre vil bli holdt ansvarlige for slike tap.

Bilder og opptak

Passasjerer skal ikke ta bilder, video- og/eller lydopptak av Color Lines personell eller andre passasjerer med mindre vedkommende samtykker til det.

Transport av levende dyr:

Transport av hunder eller katter skjer på eiers ansvar. Pris for transport av dyr Norge-Danmark i kjøretøy er 60 kr og i bur på dekk 120 kr. Pris for transport av dyr Norge-Tyskland i kjøretøy er 500 kr og i bur på dekk 600 kr. Det er ikke tillat å ta med seg kjæledyr på lugaren.

Vær oppmerksom på at Norge og de fleste andre land i Europa har helt spesielle bestemmelser når det gjelder innførsel av levende dyr. For ytterligere informasjon og søknadsskjema kontakt en veterinær.

Piggdekk:

Piggdekk er forbudt i Tyskland.

Importbiler til Norge:

Importbiler uten sjåfør må bestilles via Color Lines fraktavdelinger.
Importbiler med sjåfør kan bestilles på vanlig måte til gjeldende billettpris.

Transportørens ansvar for passasjer og reisegods:

Vilkårene utfylles av Sjøloven jfr. Lov om sjøfarten av 24. juni 1994 nr. 39 kapittel 15, § 418, og EU forordning 392/2009 (Athen-konvensjonen av 1974 om transport av passasjerer og deres bagasje til sjøs, endret ved protokollen av 2002).

Les om transportørens ansvar for passasjerer og reisegods her

Passasjerrettigheter:

Vilkårene utfylles av Sjøloven jfr. Lov om sjøfarten av 24. juni 1994 nr. 39, kapittel 15, § 418a, og EU-forordning 1177/2010 som gir rettigheter til cruise- og ferjepassasjerer under sjøtransport til og fra EU land.
Denne inneholder regler om:
Ikke-diskriminerende tilgang til transport og rett til assistanse for personer med nedsatt eller begrenset funksjonsevne

Rett til assistanse, kompensasjon og informasjon ved forsinkelser og kanselleringer. Les mer on forsinkelser og kanselleringer her.

Klagemuligheter for passasjeren

Nasjonalt klageorgan i Norge er Transportklagenemda.
For mer informasjon og klageskjema henvises det til nettadressen: www.reiselivsforum.no

Sjøfartsdirektoratet er utpekt som nasjonalt tilsynsorgan for å sikre at transportører, terminaloperatører og eventuelle havnemyndigheter følger regelverket om passasjerers rettigheter, ref. FOR 2016-06-20 nr 752

Se plakaten «Dine rettigheter» som finnes på våre terminalene og om bord på våre skip (PDF)

Se norsk sammendrag av Forordning EU nr. 1177/2010 om passasjerrettigheter her (PDF)

See full version in English and other languages of EU’s Maritime legislation, policy and related documents at European Commission  - Passenger Rights

Generell bookinginformasjon:

Ifølge norsk lov, er vi forpliktet til å registrere kjønn og alder på alle våre gjester. Ved reservasjon ber vi deg derfor vennligst oppgi fullt navn og alder på alle reisende. Color Line forbeholder seg retten til å forandre priser og tider som er oppgitt i denne brosjyre, samt retten til pristillegg som følge av endringer i valutakurser, bunkerspriser, skatter og avgifter, og retten til endringer i fartsplanen og reiseruten for alle Color Lines skip. Color Line tar heller ikke ansvar for de komplikasjoner og utgifter som evt. måtte oppstå dersom den reisende møter for sent til avgangstid, ikke retter seg etter skipsførerens instruksjoner, eller ikke går i land i avtalt havn, dersom Color Line ikke kan lastes for den situasjonen.

Vi gjør oppmerksom på at det ikke er tillatt å konsumere alkoholholdige taxfreevarer eller medbragt mat og alkohol om bord på skipene.

Blinde og svaksynte:

Av hensyn til sikkerheten må den reisende selv opplyse om dette ved bestilling. Blinde kan reise uten ledsager og har anledning til å ta med førerhund i utvalgte lugartyper. Førerhund kan oppholde seg i de fleste felles-arealer om bord. Det er begrenset antall plasser for førerhunder. Den reisende bes ta kontakt med resepsjonen om bord dersom de ønsker informasjon om sikkerhet eller skipet generelt. Lufting av hunden underveis avtales med resepsjonen om bord. Vi henstiller til den reisende å vise hensyn til eventuelle allergikere som også ferdes om bord.

Barn som reiser alene:

Om bord på et skip er det mange steder der besetningen ikke vil kunne ha oversikt eller mulighet til å overvåke barns bevegelser i skipene under overfarten. Av hensyn til barnets sikkerhet har derfor Color Line en regel om at barn som reiser alene på transport må være fylt 16 år. For reiser med Color Lines skip tur/retur med samme skip gjelder egne aldersgrenser.

Aldersgrenser:

Aldersgrensene gjelder reisende uten følge av foreldre/foresatte.

Oslo - Kiel:
Transport: 16 år
Cruise: 20 år
Oppholdspakker: 18 år

SuperSpeed:
Kristiansand - Hirtshals og Larvik - Hirtshals
Transport: 16 år. (Ikke gyldig på dagstur)
Dagstur - utreise før kl. 1600: 18 år
Dagstur fra kl. 1630: 20 år
Hotellpakker: 18 år

Sandefjord - Strømstad:
Transport: 16 år
Dagstur - utreise før kl. 1600: 16 år
Dagstur - utreise fra kl. 1630: 20 år
Hotellpakker: 18 år

Foresatt
Som foresatt regnes voksen person over 18 år som reiser i foreldres sted, og som påtar seg ansvaret for person(er) under aldersgrensen. Foresatt må være registrert på samme bestilling som personer under aldersgrensen.

Unntak for reiser med 20 års aldersgrense:
Foresatt for barn under 16 år må være fylt 20 år.
Foresatt for ungdom over 16 år må være fylt 30 år.

Personvern i Color Line

Color Line behandler personopplysningene dine i henhold til gjeldende lovkrav for personvern. Behandlingsansvarlig for personopplysningene dine er Color Line AS. 

Formålet med Color Line sin behandling av dine personopplysninger er å administrere kundeforholdet og annen tilhørende behandling som er nødvendig for å oppfylle Color Line sine forpliktelser ovenfor deg som kunde.

Color Line har definert et kundeforhold til å vare i 3 år etter siste kjøp. Du som kunde kan forvalte dine rettigheter til innsyn, utlevering, endring og sletting av dine personopplysninger via Color Line sine hjemmesider.

Color Line behandler også personopplysninger der lovgivning påbyr eller gir adgang til det, eller der du som gjest har samtykket til en konkret behandling av dine personopplysninger.

For ytterligere informasjon om behandling av personopplysninger i Color line.

Forbehold:

Color Line forbeholder seg retten til å forandre priser og tider som er oppgitt på disse internett sidene, samt retten til pristillegg som følge av endringer i valutakurser, bunkerspriser, skatter og avgifter, og retten til endringer i ruteplanen og reiseruten for alle Color Lines skip. For transport av last gjelder rederiets konnossement vilkår, i den utstrekning konnossementer er utferdiget. Color Line påtar seg intet ansvar eller erstatningsplikt ved forsinkelser eller driftsmessige forstyrrelser. Det tas også forbehold om evt. «trykkfeil» i alle artikler tilhørende Color Lines internettside.