Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Pressemelding

Pressemelding

2023: Et taktskifte for Color Group

I 2023 oppnådde Color Line det beste resultatet i rederiets historie, drevet av høy etterspørsel, stabil produksjon og en stadig mer kostnadseffektiv drift. Dette gir Color Line et godt utgangspunkt for videre kommersiell utvikling og til den grønne omstillingen i årene som kommer.

I 2023 hadde Color Line et driftsresultat (EBITDA) på NOK 1,4 milliarder inklusive engangseffekter, opp fra NOK 1,2 milliarder i 2022. Rederiet hadde et ordinært driftsresultat (EBIT) på NOK 819 millioner i 2023, opp fra NOK 598 millioner i 2022.

– På tross av fortsatt geopolitisk uro og makroøkonomisk usikkerhet, ble 2023 et godt år for Color Line. Det viser at vi har en portefølje av meget attraktive og robuste produkter, der økt etterspørsel fra våre utenlandsmarkeder kompenserte for effektene av en svekket norsk valuta, sier konsernsjef Trond Kleivdal.

Color Line fraktet i alt om lag 3,5 millioner passasjerer og 180,000 fraktenheter (12-m ekvivalenter), mot om lag 3,6 millioner passasjerer og 190,000 fraktenheter i 2022. I 2023 seilte Color Line med en flåte bestående av fem skip på fire internasjonale ruter mellom Norge, Danmark, Sverige og Tyskland, etter å ha solgt M/S Color Viking og fraktskipet M/S Color Carrier mot slutten av 2022.

Grønn omstilling, ytterligere digitalisering og kostnadseffektivisering

Color Lines flåte består av moderne skip, og rederiet har redusert CO2-utslippet i sitt transportarbeid med over 40% målt fra 2000 gjennom flåtefornyelser, tidlig innføring av landstrøm og en rekke tiltak for energieffektivisering og klimaoptimalisering.

– Rederiet vil i tiden fremover søke å ytterligere forsterke sin posisjon i den grønne omstillingen, deriblant tilpasse driften til innfasingen av skipsfarten i EUs klimakvotesystem (EU ETS), sier Kleivdal.

Samtidig videreutvikler Color Line sine digitale systemer og kapabiliteter, blant annet med fokus på økt cybersikkerhet gjennom skybaserte løsninger. Den digitale transformasjonen vil også gi bedre distribusjon av rederiets produktportefølje, og bidra til ytterligere effektivisering av driften.

Color Line opplever god etterspørsel også i 2024, og forventer en høysesong på linje med 2023. Rederiet fokuserer på kontinuerlig forbedring og effektivisering i alle ledd av organisasjonen, for å være best mulig rustet til å møte fremtidige krav og forventninger.

– I løpet av de kommende årene skal maritim sektor både gjennom det grønne skiftet og den digitale transformasjonen. Imidlertid opplever norsk skipsfart en gradvis svekkelse av sine rammebetingelser, noe som utfordrer næringens omstillingsevne, sier Kleivdal.

Netto utestående rentebærende gjeld er per 31. desember 2023 NOK 3 750 millioner (ikke inkludert hybrid-obligasjonslån på NOK 627 millioner, som er ned NOK 173 millioner fra året før), som er ned NOK 655 millioner fra NOK 4 405 millioner per 31. desember 2022. Tilgjengelig likviditet per årsskiftet er ca. NOK 1 100 millioner.

Konsernsjef Trond Kleivdal