Dramatiske utslippsreduksjoner i skipsfarten | Presse | Om oss | Color Line
Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Dramatiske utslippsreduksjoner i skipsfarten

Color Line planlegger å investere rundt 250 millioner kroner i miljøteknologi.

Selskapet har inngått avtale med Wärtsila i Moss om levering av nytt avgassrenseutstyr for SuperSpeed 2 mellom Larvik og Hirtshals, med opsjon om tilsvarende for SuperSpeed 1 mellom Kristiansand og Hirtshals og de to cruiseskipene Color Fantasy og Color Magic mellom Oslo og Kiel. Løsningen vil gi opp mot 90 prosent redusert utslipp av svoveloksider (SOx). I oktober 2011 etablerte Color Line Norges første anlegg for landstrøm for store skip i Oslo.

«Vi er svært opptatt av å ligge i forkant med miljøforbedrende tiltak. »

Helge Otto Mathisen, konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Color Line.

Han legger til at kombinasjonen landstrøm fra ren, fornybar energi og rensing av eksosen når skipene er til havs er en svært effektiv og god miljøløsning.

«Vi er stolt over å ha en partner som tar sine egne ambisjoner på alvor og gjennomfører så store investeringer i utslippsreduksjoner. For oss er det viktig å ha en partner som Color Line som går foran og viser vei. Det er mange utfordringer i skipsfarten i årene fremover og Color Line viser med sine offensive miljøinvesteringer i rensing og landstrøm hvordan det skal gjøres. »

Leder Frederic Hauge i Bellona

Scrubberløsningen til Color Line gir en utslippsreduksjon av svoveloksider per skip på over 500 tonn SOx per år. For rederiet samlet vil reduksjonen bli ca. 2 500 tonn SOx per år, fordelt over seilingsområdene til skipene i Tyskland, Danmark og Norge. I tillegg har scrubber den positive effekten at skipenes utslipp av partikler som sot reduseres med ca. 50 prosent.

Color Line vil begynne installering av eksos gass scrubbere, allerede i mars 2014 på SuperSpeed 2.  Systemene vil være i overensstemmelse med kravene til FNs Internasjonale Maritime Organisasjon (IMO), MARPOL Annex VI og med EUs direktiv 2055/33/EC. De nye kravene til utslipp av svoveloksider fra skip som seiler i Nordsjøen og Østersjøen vil gjelde fra 1. januar 2015. Kravet vil endres fra dagens utslippsgrense på maks 1,0 prosent svovel i brennstoff til 0,1 prosent.

De to skipene mellom Sandefjord og Strømstad vil benytte diesel som tilfredsstiller de nye kravene i 2015.

FAKTA OM EKSOS GASS SCRUBBERE

Svovelutslipp og sur nedbør
Flere typer svovel-oksyd gasser (hovedsakelig SO og SO2), dannes når svovelholdig brennstoff forbrennes i motorer og slippes ut i atmosfæren gjennom eksosgassene. I atmosfæren vil disse reagere med hydrogen (vann/fuktighet) og danne svovelsyre forbindelser som blir til sur nedbør. I Skandinavia har mengden sur nedbør fra industri, landtransport, og skipsfart i falt dramatisk de siste 20 årene som følge av effektive rensetiltak og redusert utslippsgrense.
 

Utslipp av partikler (PM)
Under forbrenning av marine brennstoff kvaliteter slippes også ut en del partikler (PM) sammen med avgassen. Dette kan være sot eller andre forbindelser som kan gjøre luftkvaliteten dårlig. Slike utslipp er ikke lov-regulert, men har en sammenheng med svovelinnholdet i avgassen. Reduksjon av svoveloksidutslipp gjennom bruk av eksosgass scrubbere gir en betraktelig reduksjon av partikkelutslippene på ca. 50 prosent.
 

Teknisk forklaring av sjøvannscrubbere
Scrubbere er store installasjoner (ca 10 m høyde og ca 2 m bredde) montert i skorsteinen. Sjøvannsskrubber systemet pumper sjøvann opp i skipets skorstein og «dusjer» eksosgassen med sjøvann slik at svoveloksidene fra forbrenningen utsettes for fuktighet. Slik danner syreforbindelser i skipenes eksosrør før eksosen kommer i kontakt med luftfuktighet i atmosfæren rundt skipet.

Skrubbersystemet utnytter sjøvannets alkalinitet (base) til å nøytralisere syrenivået til akseptabelt nivå ved å danne sulfater av syrene før vannet slippes over bord. I tillegg har skrubbersystemet et filtreringsanlegg som kan fange opp andre uønskede partikler og avfallsstoffer.

Løsningen utnytter sjøvannets naturlige alkalinitet til å stoppe forsuringsprosessen slik at denne fullt ut skjer om bord i skipet og ikke går via atmosfæren og gir sur nedbør.

Det Norske Veritas (DNV) vil godkjenne det nye avgassrenseutstyret slik at det tilfredsstille myndighetenes krav.
 

For mer informasjon kontakt:

Helge Otto Mathisen, Konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt i Color Line, telefon: (+47) 992 23 330, e-post: helge.otto.mathisen@colorline.no