Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Regjeringen sikrer fortsatt norsk flagg hos Color Line

Regjeringen legger til rette for at Color Line fortsatt skal gis mulighet for å ha sine skip med norsk flagg og med norsk maritim besetning. Dette er konklusjonen i regjeringens maritime strategi, som næringsminister Monica Mæland og finansminister Siv Jensen offentliggjorde om bord på Christian Radich i Oslo i dag.

Næringsminister Monica Mæland sa under presentasjonen av regjeringens maritime strategi at de langt på vei har valgt å følge de forslag som det regjeringsoppnevnte «Fartsområdeutvalget» presenterte 8. september i fjor. Dette utvalget skulle vurdere fartsområdebegrensningene i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) og innretningen av nettolønnsordningen, og var sammensatt av representanter for alle partene i arbeidslivet; LO, NHO, Det norske maskinistforbund, Norsk Sjømannsforbund, Norsk Sjøoffisersforbund, Fraktefartøyenes Rederiforening, NHO Sjøfart og Norges Rederiforbund.

Når regjeringen legger «Fartsområdeutvalgets» innstilling til grunn for sitt vedtak betyr det en lovfestet nettolønnsordning uten tak utvidet til hele besetningen om bord på de fire transportskipene M/S SuperSpeed 1, M/S SuperSpeed 2, M/S Color Viking og M/S Bohus. Det innebærer også en oppmyking av fartsområdebegrensningen for passasjerskip som går i fast rute mellom norsk og utenlandsk havn utenfor Norden, med en tilhørende refusjonsordning etter modell av «Fartsområdeutvalgets» innstilling med et støttenivå tilsvarende dagens ordning i NOR. En lovendring som foreslått vil åpne for NIS registrering av M/S Color Fantasy og M/S Color Magic.

«Vi vil gi honnør til næringsminister Monica Mæland og til alle parter som har bidratt til dagens vedtak i regjeringen»

Trond Kleivdal - Color Line

Rederiet er særlig tilfredse med at det er etablert en felles forståelse om faktagrunnlaget og de betydelige konkurranseulempene Color Line har hatt de senere årene.

«Regjeringens strategi vil langt på vei gi Color Line den langsiktighet og forutsigbarhet som er nødvendig for at rederiet kan konkurrere på likeverdige vilkår fra et norsk ståsted i fremtiden»

Trond Kleivdal - Color Line

Samtidig innebærer dette en ambisjon om at Color Line fortsatt skal være en av Norges ledende opplæringsbedrifter til sjøs.

For ytterligere informasjon

Helge Otto Mathisen, konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt i Color Line,
+ 47 99 22 33 30.