Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Pressemelding

Pressemelding

Rekordår for Color Line i 2022

Til tross for pandemibegrensninger i begynnelsen av året og økende makroøkonomisk usikkerhet som følge av geopolitisk uro, oppnådde Color Line rekordomsetning i 2022 som følge av sterk etterspørsel på rederiets ruter mellom Norge, Danmark, Sverige og Tyskland.

Color Lines driftsinntekter var på NOK 5,8 milliarder og driftsresultatet (EBITDA) på NOK 1,2 milliarder i 2022, mot NOK 2,6 milliarder og NOK 211 millioner i 2021. Driftsresultatet (EBIT) ble på NOK 598 millioner i 2022, opp fra NOK -386 millioner i 2021. Rederiet fraktet i alt nærmere 3,6 millioner passasjerer og 190,000 fraktenheter (12-m ekvivalenter), som er ny årsrekord for den samfunnskritiske godstransporten.

– Sterk etterspørsel og høye kundeverdier på alle våre ruter ga omsetningsrekord og et godt driftsresultat. Vi opplevde en umiddelbar effekt i alle kundesegmenter så snart pandemien var over, og den positive utviklingen fortsatte gjennom hele fjoråret, sier konsernsjef Trond Kleivdal.

Med sin lojale kundebase og attraktive produkter, kapitaliserer Color Line på en fornyet interesse for nærmarkedene innenfor reiselivet og økende etterspørsel etter høyfrekvente fremførselsveier mellom Norge og Europa for godstransporten. Samtidig har rederiet ytterligere forbedret og digitalisert driften, som har bidratt positivt i en periode med kraftige kostnadsøkninger som følge av energikrise og prisvekst.

– 2022 ble et meget godt år for Color Line operasjonelt, driftsmessig og kommersielt. Mot slutten av året solgte vi våre to eldste skip, M/S Color Viking og frakteskipet M/S Color Carrier, som også har bidratt til å effektivisere deler av den operative driften og styrke vår robusthet, sier Kleivdal. M/S Color Carrier ble levert til nye eiere mot slutten av 2022, mens M/S Color Viking ble overlevert i midten av februar i år.

For å imøtekomme den høye prisveksten utførte Color Line også risikoreduserende sikringstiltak for drivstoff og valuta, og har sikret om lag 80% av det totale drivstoffbehovet i 2023.

– Color Line har fortsatt inn i 2023 med god fart, og samtidig fortsetter vi arbeidet med å forbedre og optimalisere driften i lys av den makroøkonomiske usikkerheten. I tillegg har vi etablert en ny bærekraftstrategi med klare målsetninger innenfor alle deler av vår virksomhet, som bidrar til å styrke vår robusthet i et langsiktig perspektiv, sier Kleivdal.

I løpet av 2022 ble netto rentebærende gjeld redusert med NOK 966 millioner til NOK 4 405 millioner, mens tilgjengelig likviditet ved utgangen av året var på NOK 760 millioner. Basert på god underliggende etterspørsel og høy aktivitet i løpet av første kvartal 2023, forventer Color Line et resultat for året på linje med 2022.

Konsernsjef Trond Kleivdal