Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Avbestillingsbeskyttelse og reiseforsikring

Avbestillingsbeskyttelse

Det anbefales alle å tegne frivillig avbestillingsbeskyttelse på 170,- (220,- Oslo - Kiel) per person ved bestilling av reisen.

Den gir rett til avbestilling før avreise ved:

  • Alvorlig sykdom
  • Ulykkesskader
  • Død

Dette gjelder også nærmeste familie til reisende.

Beskyttelsen gjelder også når hindring som nevnt rammer en person i den reisendes personlige reisefølge, og det er urimelig å kreve at den reisende skal gjennomføre reisen uten at vedkommende er med.

Den reisende må snarest gi beskjed etter at det er klart at reisen ikke kan gjennomføres. Forholdet skal dokumenteres ved legeattest, og sendes Color Line senest en uke etter avbestilling.

Den reisende har krav på tilbakebetaling av det innbetalte beløp med fradrag av prisen for avbestillingsbeskyttelsen. Dersom den reisende har kjøpt en reise der prisen er basert på at to eller flere personer bor i samme rom eller leilighet, vil avbestillingsbeskyttelsen omfatte de tillegg som ellers ville påløpe som følge av at den reisende ikke kan gjennomføre reisen.

Arrangøren har ved avbestilling etter denne bestemmelse rett til å flytte de resterende personer til en annen og mindre innkvartering av tilsvarende standard som bestilt.

(Egne priser for gruppebestillinger over 20 personer – kontakt vår gruppeavdeling ved bestilling på telefon 81500860)

Reiseforsikring

Reiseforsikring

Den reisende må selv sørge for å være tilstrekkelig forsikret og vi anbefaler at alle har reiseforsikring.

Dette gjelder f.eks. forsikring ved sykdom, ulykke, reisegods og ansvar, samt avbestillingsbeskyttelse.

Etter at EØS-avtalen trådde i kraft kan du ved et midlertidig opphold i et EØS-land ha rett til medisinsk behandling på offentlig sykehus ved øyeblikkelig behov for hjelp. Ta kontakt med ditt trygdekontor for informasjon.