Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Dine rettigheter

Lover og regler sikrer at dine rettigheter som passasjer med Color Line blir ivaretatt.

Europaparlamentet og Europarådet har formelt vedtatt EU-forordning 1177/2010, som gir rettigheter til cruise- og ferjepassasjerer under sjøtransport til og fra EU land. Forordningen trer i kraft 18. desember 2012 og inneholder regler om:

- ikke-diskriminerende tilgang til transport og rett til assistanse for personer med nedsatt eller begrenset funksjonsevne
- rett til assistanse, kompensasjon og informasjon ved forsinkelser og kanselleringer
- klagemuligheter for passasjeren
- nasjonalt klageorgan