Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Om Color Line

Color Line er Norges største rederi i internasjonal passasjer- og godstrafikk til og fra Norge, og blant Europas ledende rederier innen nærskipsfart.

Color Line er Norges største og et av Europas ledende selskap innen nærskipsfart. Selskapet opererer seks skip på fire linjer mellom Norge, Sverige, Danmark og Tyskland, med cruise på ruten mellom Oslo og Kiel, transport på rutene mellom Larvik og Kristiansand til Hirtshals, og transport og shopping på ruten mellom Sandefjord og Strømstad. I tillegg til person- og godstransport driver Color Line konferanse og messer, hotelldrift, restauranter, butikker, underholdning og turproduksjon.

Selskapet sysselsetter ca 2.350 årsverk i fire land, og er i dag det eneste rederiet i den internasjonale passasjer- og godstrafikken i regelmessig trafikk til og fra Norge, med skip registrert i norsk skipsregister og med norsk eierskap samt norsk hovedkontor.

Color Line transporterer årlig nesten fire millioner passasjerer f. I tillegg transporteres ca 900.000 personbiler og ca 180.000 fraktenheter, som tilsvarer over 20 prosent av den årlige godstrafikken landeveien over Svinesund (2016).

+4
Klikk på bildet for å åpne bildegalleri.

«Selskapets visjon er å bli Europas beste rederi innen cruise og transport.»

Color Line

Miljøvennlig
Sjøtransport har høy prioritet i arbeidet for å nå nasjonale og internasjonale klimamål, og Color Lines miljøstrategi preger rederiets satsinger. Selskapet har tilsluttet seg visjonen til Norges Rederiforbund om null-utslipp av skadelige stoffer til luft og vann. Det forplikter selskapet til å bidra i utviklingen av en miljøvennlig maritim sektor.

Color Line vil ligge i front med innføring av ny og klimavennlig teknologi om bord på skipene og i de havnene skipene anløpe. Eksempelvis har Color Line i dag landstrømanlegg i alle fire havner selskapet trafikkerer i Norge. Samlet årlig reduksjon av disse tiltakene er årlig reduksjon av 8.000 tonn CO2,som tilsvarer utslippene fra mer enn 5.000 biler. I tillegg er det en betydelig reduksjon av NOx, SOx og støy.  Selskapet investert i rensesystemer om bord (scrubbere) for å tilfredsstille utslippskravene blant annet av svovel. .

I juni 2019 setter Color Line inn verdens største plug-in hybrid skip i trafikk mellom Sandefjord og Strømstad.

Digitalisering og ny teknologi
De senere årene har selskapet investert i ny teknologi, kostnadseffektivisering og produktutvikling. Selskapet har blant annet installert en ny digital booking- og innsjekkingsplattform med automatisk innsjekk. Color Line har også installert Wi-Fi-nett om bord i alle skip. Teknologien blir kontinuerlig videreutviklet for å sikre effektivitet og økt kundetilfredshet.

Verdiskaping
Veksten i reiseliv forventes å være 80 prosent på verdensbasis frem mot 2030 (UNWTO), og trenden for norsk reiseliv ligger over denne veksten. Norge har de seneste årene opplevd en stor økning i både utenlands- og innenlands turisme. Ifølge forskningsprosjektet REISEPOL, er det forventet en mulig verdiskapingsvekst på over 70 prosent. Reiseliv er et satsingsområde for Color Line, og selskapet spiller en sentral rolle både som transportør og turoperatør.

Nesten 600.000 utenlandske turister reiser årlig til Norge med Color Line. I Norge representerer det ca 3,5 millioner gjestedøgn på land, og selskapets internasjonale gjester utgjør 8 prosent av det totale, internasjonale turistforbruket i Norge. I følge analyseselskapet Horwath utgjør det et samlet forbruk på nesten 3,6 milliarder kroner. For hver krone som omsettes om bord av utenlandske turister gir det 5 kroner på land i Norge. Inkluderer vi de totale ringvirkningene er tallet 11 kroner, og Color Line spiller således en viktig rolle for norsk reiseliv.

Color Group AS
Color Group AS er morselskapet til Color Line AS og er heleid av O.N. Sunde AS. Det er et norsk aksjeselskap med norsk hovedkontor. Konsernet hadde i 2017 en omsetning på ca. fem milliarder kroner og oppnådde et driftsresultat (EBIT) på 630 millioner kroner.

Et samfunn i endring

Les om Color Lines bidrag til økt produktivitet, omstilling og innovasjon.

Color Lines historie

Flåtefornyelser

Color Line har gjennomført en betydelig flåtefornyelse de seneste årene.

Se oversikt her