Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Miljøvennlig sjøtransport

Sjøtransport har høy prioritet i arbeidet for å nå nasjonale og internasjonale klimamål, og Color Lines miljøstrategi preger rederiets satsinger.

Mer transport fra vei til sjø
Transport sjøveien er betydelig mer klima- og miljøvennlig enn veitransport. EUs mål er at 50 prosent av varetransporten skal overføres fra vei til sjø og jernbane innen 2050. Også norske myndigheter har satt ambisiøse mål for reduksjon av klimagassutslipp, noe som innebærer opp mot 40 prosent utslippsreduksjoner fra ikke-kvotepliktig sektor, der transport er største utslippskilde.

Rapporten «Klimaeffekter ved overføring av gods fra vei til sjø» (DNV-GL 2016) beregner at nærmere 30 prosent av all godstrafikk som i dag transporteres landeveien fra Europa til Norge kan overføres til sjø. I Nasjonal Transportplan (NTP) for 2018–2027 vises det til at 5–7 millioner tonn gods som i dag fraktes på vei kan overføres til sjø eller bane.

Color Line - godstransport og miljø
Color Line står for en betydelig andel av godstransporten til sjøs mellom Norge, Sverige, Danmark og Tyskland, med årlig ca 175 000 fraktenheter eller trailere (12m). Antallet trailere med Color Line tilsvarer i antall ca 23 prosent av godstrafikken som kommer landeveien til Norge over Svinesund.

Color Line er en viktig aktør og er en akselerator i utviklingen av den moderne og fremtidsrettede sjøtransporten med regelmessige og daglige avganger mellom 7 havner i Norge, Danmark, Tyskland og Sverige. Rederiet har tilsluttet seg 0-visjonen til Norges Rederiforbund om utslipp av skadelige stoffer til luft og vann, og arbeider strategisk og målrettet med miljøvennlige løsninger.

Klimavennlig teknologi og nye skip
Frem til 2017 har selskapet investert ca 200 millioner kroner i miljøtiltak, som blant annet inkluderer landstrøm i alle norske havner selskapet trafikkerer og scrubber-løsninger på alle nye skip.

Landstrømanlegg
Selskapet har vært en pådriver for etableringen av landstrømanlegg i norske havner sammen med havnemyndighetene, virkemiddelapparatet med blant andre ENOVA og miljøorganisasjonene. Color Line har eksempelvis i mange år vært samarbeidspartner med Bellona. Det første landstrømanlegget for høyspent strøm ble installert i Oslo i oktober 2011. Deretter fulgte etableringen av landstrøm i Kristiansand i 2014, Larvik i 2016 og Sandefjord i 2017. Selskapet samarbeider med havnemyndighetene i Kiel om installasjon av anlegg i havnen, og skipene vil koble seg til landstrøm også der i løpet av 2019.

De årlige utslippene av CO2 blir til sammen redusert med ca. 8 000 tonn CO2. I tillegg spares lokalmiljøet for store punktutslipp av NOx, SOx og svevestøv, samt betydelig reduksjon av støy når skipene ligger til kai. Her finner du fakta om landstrømanlegg.

Next Generation Ship Award og miljøvennlige skip
Under åpningsseremonien til Nor-Shipping i 2017 delte H.K.H Kronprins Haakon ut prisen Next Generation Ship Award til Ulstein Verft og Color Line. Prisen hedrer det mest lovende design på skip som skal sjøsettes det kommende tiåret. Juryens begrunnelse var at Color Line viser innovasjon og en ambisjon, som leder den maritime næringen videre til en grønnere, mer lønnsom og mer bærekraftig fremtid.

Color Hybrid er verdenes største plug-in hybrid skip. Skipet er bygget ved Ulstein Verft. Skipet ble satt i trafikk på linjen mellom Sandefjord og Strømstad i august 2019. Skipet har kapasitet til 500 biler og 2000 passasjerer.

Batteriene lades både ved landstrømanlegget i Sandefjord og fra egne generatorer om bord. Skipet vil gå på batterier inn og ut av fjorden til Sandefjord. Det vil derfor ikke gi utslipp av skadelige miljøgasser eller nitrogen- og svovelforbindelser til luft i området. Skipet tar også i bruk nye løsninger for støyreduksjon. Den ytre støyen ved lav hastighet målt i 100 meter avstand fra fartøyet, vil være langt lavere enn støyen som kommer fra en normal samtale.

Les mer om Color Hybrid 
 

Eksosgass-rensesystemer («scrubbere»)
Color Line har installert eksosgass-rensesystemer for hovedmotorene («scrubbere») på alle selskapets nye skip for å møte lovpålagte miljøkrav. Renseutstyret reduserer utslippet av svoveldioksider med over 90 prosent, og gir en årlig utslippsreduksjon av svoveloksider per skip på over 500 tonn.

For rederiet samlet er reduksjonen ca 2 500 tonn svoveldioksider per år. I tillegg har renseteknologien redusert utslipp av partikler som sot med ca 50 prosent.
Skipene til Sverige benytter miljøvennlig marin diesel.

Det grønne skiftet
Miljøinvesteringene har rustet Color Line godt til å møte det grønne skiftet i Europa. Investeringene ansees også som viktige bidrag inn i det langsiktige arbeidet for omstilling i den maritime næringen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Prisbelønt:

De siste årene har Color Line mottatt flere priser for sitt bærekraftige engasjement:

2012: Oslo kommunes miljøpris 
2014: Baltic Sea Clean Maritime Award
2015: NHOs Logistikk & Transport miljøpris
2016: Next Generation Ship Award
2019: Ship of the Year

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Installasjon av landstrømanlegg:

Oktober 2011: Oslo
November 2014: Kristiansand
April 2016: Larvik
August 2017: Sandefjord
Kiel 2019