Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Taxfree-kvoter Oslo - Kiel

Hvor mye kan jeg ta med?

Kvote fra Tyskland til Norge

Her finner du informasjon om hva du har lov til å innføre av matvarer, alkohol- og tobakk-kvoter fra Tyskland til Norge. 

Kvotebestemmelser

For salg om bord gjelder norske aldersgrenser. Uansett om du er borte på kort eller lang tur kan du ta med deg inntil 10 kilo kjøtt og ost.

Reise som overstiger 24 timer

Dersom du har vært ute av Norge i mer enn 24 timer er du velkommen til å ta med deg toll- og avgiftsfrie varer til en total sum av 6 000,-.

Mer informasjon

NB! Informasjon under er ikke fyllestgjørende. Se gjeldende tollbestemmelser på www.toll.no for ytterligere informasjon.

Spar penger med fortolling

Har du lyst til å kjøpe mer enn den tollfrie kvoten? Løsningen er fortolling. Mange av våre varer får du mye rimeligere om bord slik at besparelsen allikevel blir stor ved fortolling. 

Med kvoteappen til Tollvesenet er det raskt og enkelt å fortolle. Når du har fortollet kan du gå på grønt når du kommer i land. 

Alkoholkvoter

Alternativ 1: 3 liter vin (4 flasker) + 2 liter øl (én 6-pack med 0,33)
Alternativ 2: 1 liter brennevin + 1,5 liter vin (2 flasker) + 2 liter øl (én 6-pack med 0,33)
Alternativ 3:  1 liter brennevin + 3,5 liter øl (10 flasker/bokser 0,33)
Alternativ 4:  5 liter øl (15 flasker/bokser 0,33)

Tobakkskvoter for personer med folkeregistrert bostedsadresse i Norge

Alternativ 1: 100 sigaretter
Alternativ 2: 125 g tobakksvarer (f.eks. snus) og 100 blad sigarettpapir.

Du kan fortsatt kjøpe 200 sigaretter eller 250 g snus/tobakk. Den overskytende mengden kan enkelt fortolles med Kvoteappen. Appen kan kostnadsfritt lastes ned fra App Store eller Google Play.

Tollfri kvote kan innføres ved opphold utenfor Norge i mer enn 24 timer. Fortolling er den enkelte reisendes ansvar. Se toll.no for utfyllende informasjon.

Tobakkskvoter for personer med folkeregistrert bostedsadresse utenfor Norge

Alternativ 1: 200 sigaretter
Alternativ 2: 250 g tobakksvarer (f.eks. snus) og 200 blad sigarettpapir.

Ingen endring ved innreise til EU:

200 sigaretter eller 250 g tobakk eller 50 sigarer eller 100 sigarillos. Snus klassifiseres som forbruksvare og begrenses kun av maksbeløpet for innførsel av tollfrie varer.