Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Kvote Sverige – Norge

Her får du informasjon om Taxfree kvote til og fra Sverige, og hva du kan ha med deg tollfritt mellom Sandefjord og Strømstad.

Hvor mye kan jeg ha med meg fra Sverige?

Taxfree kvote på matvarer, alkohol og tobakk

Generelt om kvote fra Sverige

For salg om bord gjelder norske aldersgrenser for reiser til Norge og svenske aldersgrenser for reiser til Sverige.

Uansett om du er borte på kort eller lang tur kan du ta med deg inntil 10 kilo kjøtt og ost fra Sverige til Norge.

Reise som overstiger 24 timer

Dersom du har vært ute av Norge i mer enn 24 timer er du velkommen til å ta med deg toll- og avgiftsfrie varer til en total sum av 6 000,-.

Alkoholkvoter

Alternativ 1: 3 liter vin (4 flasker) + 2 liter øl (én 6-pack med 0,33)
Alternativ 2: 1 liter brennevin + 1,5 liter vin (2 flasker) + 2 liter øl (én 6-pack med 0,33)
Alternativ 3:  1 liter brennevin + 3,5 liter øl (10 flasker/bokser 0,33)
Alternativ 4:  5 liter øl (15 flasker/bokser 0,33)

Tobakkskvoter for personer med folkeregistrert bostedsadresse i Norge

Alternativ 1: 100 sigaretter
Alternativ 2: 125 g tobakksvarer (f.eks. snus) og 100 blad sigarettpapir.

Du kan fortsatt kjøpe 200 sigaretter eller 250 g snus/tobakk. Den overskytende mengden kan enkelt fortolles med Kvoteappen. Appen kan kostnadsfritt lastes ned fra App Store eller Google Play.

Tollfri kvote kan innføres ved opphold utenfor Norge i mer enn 24 timer. Fortolling er den enkelte reisendes ansvar. Se toll.no for utfyllende informasjon.

Tobakkskvoter for personer med folkeregistrert bostedsadresse utenfor Norge

Alternativ 1: 200 sigaretter
Alternativ 2: 250 g tobakksvarer (f.eks. snus) og 200 blad sigarettpapir.

Ingen endring ved innreise til EU:

200 sigaretter eller 250 g tobakk eller 50 sigarer eller 100 sigarillos. Snus klassifiseres som forbruksvare og begrenses kun av maksbeløpet for innførsel av tollfrie varer.

Klikk på bildet for å åpne bildegalleri.

Reise som er kortere enn 24 timer

Dersom du har vært ute av Norge i mindre enn 24 timer er du velkommen til å ta med deg toll- og avgiftsfrie varer til en total sum av 3 000,-

Viktig!
Dersom du har vært ute av Norge i mindre enn 24 timer har du ikke  lov til å ta med deg alkohol eller tobakksvarer som ikke er avgiftsbetalt. Det vil si at det er lov til å ta med alkohol- og tobakkskvoten, men ikke uten at den er beskattet der den kommer fra. Se eksemplene under.

Eksempler på handling på reiser under 24 timer

Eksempel 1
Du tar ferge til Strømstad frem og tilbake på en dag. Du kan da handle alkoholkvoten på Systembolaget, og sigaretter i en butikk i Sverige, men ikke i tax-freebutikken om bord.
Eksempel 2
Tar du ferge tur/retur Hirtshals innen 24 timer er du velkommen til å handle i butikkene i Danmark, men ikke taxfritt om bord.

NB! Ovenstående informasjon er ikke fyllestgjørende. Se gjeldende tollbestemmelser på www.toll.no for ytterligere informasjon.